ریشه کلمه NEWS

ریشه کلمه NEWS

در خصوص ریشه کلمه news شاید شنیده باشید که این کلمه از کنار هم قرار دادن حروف ابتدایی چهار کلمه (north, east, west, south) بوجود آمده است. ولی این افسانه ای بیش نیست.

 

 ریشه های کلمه news

 

 

استفاده از این کلمه به حدود قرن 14 بر می گردد. در حقیقت ریشه کلمه news برگرفته از کلمه فرانسوی nouveau می باشد. این کلمه به معنای جدید (new) است. وقتی که کلمه nouveau (مونث) جمع بسته می شود (nouvelles) به معنی news است. در زبان انگلیسی خیلی کم اتفاق افتاده که یک اسم به مرور زمان به یک صفت تبدیل شود. ولی در خصوص کلمه news صدق می کند. news از کلمه new بوجود آمده است. البته این بدین معنی نیست که کلمه new شکل مفرد کلمه news است. کلمه news به معنی اخبار است و با برداشتن s در انتهای news این کلمه معنای خود (اخبار) را از دست می دهد.

قبل از بوجود آمدن کلمه news، انگلیسی زبان ها از کلمه tidings که مترادف همین کلمه است استفاده می کردند.

teacher-admin

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: